Edycja kartoteki towarowej


Podgląd danych:

  • Symbol
  • Podstawowy kod kreskowy
  • Stan magazynowy (aktualnie zalogowany magazyn)
  • Lokalizacje towaru
 
Możliwe aktualizacje:

  • Dodawanie dodatkowego kodu kreskowego dla towaru
  • Dodawanie i edytowanie lokalizacji towaru (lokalizacje stałe)
 
10 lipca, 2020
10 lipca, 2020