15 lipca, 2015
15 lipca, 2015

KROK 2

Opłacenie usługi instalacji i konfiguracji


Opłata instalacyjna w większości przypadków to całkowity koszt jaki ponosisz za uruchomienie systemu SolEx B2B. Wszystkie dane do wpłaty otrzymasz od nas mailem – razem z fakturą (format PDF).

Jeśli chcesz, możesz podpisać z nami wcześniej umowę. Możemy również podpisać umowę o poufności (NDA).


Wypełnij formularz nowego klienta