Kompletacja towaru

Kompletacja towaru jest jedną z kluczowych czynności związanych z przygotowaniem towarów i zamówień.
Ogólnie rzecz biorąc, proces polega na wyszukaniu zamówionych towarów w magazynie i sprawnym ich przygotowaniu do produkcji, czy też wysyłki.

Solex WMS:

 • System współpracuje z określonymi typami dokumentów, np:
  • Wydanie zewnętrzne (WZ)
  • Przesunięcie międzymagazynowe (MM)
  • Zamówienie od klienta (ZK)
  • Faktura sprzedaży (FS)
  • Rezerwacje odbiorcy (RO)
 • Pozwala na szybkie skompletowanie towarów
  • Sortowanie zamówień wedle ustawionych czynników
  • Trasowanie (dla określonych typów magazynów)
 • Minimalizuje błędy w procesie kompletacji
 • Przygotowanie do kompletacji
  • Automatyczny wydruk zamówienia dla magazyniera
  • Możliwe użycie kolektorów danych
  • Możliwość wydrukowania skompletowanego zamówienia po zakończeniu procesu


  Przykładowe realizacje

Weryfikacja i przygotowanie do wysyłki

Po etapie kompletacji zamówienie zostaje przekazane do weryfikacji
Weryfikacja ma na celu wykluczenie wszystkich możliwych pomyłek zarówno ilościowych jak i jakościowych oraz przygotowanie towarów do wysyłki

Solex WMS:

 • Generowanie raportów niezgodności
  • Raport niezgodności w e-mailu
  • Wydruk raportu niezgodności
 • Weryfikacja poprawności przygotowanych zamówień
 • Weryfikacja wagi przygotowanych zamówień
 • Możliwość generowania dokumentów końcowych
  • Faktura Sprzedaży Vat (FS) zwykła i zbiorcza
  • Wydanie zewnętrzne (WZ)
  • Paragon (PA)
 • Poprawiony wydruk z towarami przygotowanymi w rzeczywistości
 • Weryfikacja poprawności kodów kreskowych
 • Możliwość wyświetlania dodatkowych uwag dla określonych kontrahentów
 • Możliwość wysyłania e-maila z potwierdzeniem przygotowania zamówienia
 • Rejestrowanie każdego skanu i dokumentu (zapis video ze szczegółowymi danymi)
 • Generowanie spersonalizowanych etykiet pudełkowych


Przykładowe realizacje

Wysyłka zamówienia

 Jest to ostatni etap, polegający na odpowiednim przygotowaniu, zapakowaniu i zleceniu wysyłki towarów np poprzez kuriera, czy transport własny  
Temat transportu własnego będzie poruszony dokładniej później.
 

Solex WMS:

 • Weryfikacja wagi dla przesyłek kurierskich
 • Obsługa przewoźników wielko- i małogabarytowych (np. DHL, DPD i inne)
 • Możliwość nadania wielu paczek dla jednego zlecenia
 • Automatyczne uzupełnianie danych do wysyłki z określonego miejsca na dokumencie
  • Uwagi, pola własne, kartoteka kontrahenta
 • Automatyczne generowanie i drukowanie listów przewozowych i etykiet
 • Wysyłki za pobraniem
  


Przykładowe realizacje

Załadunki

Proces polegający na tworzeniu list załadunkowych w celu dostarczenia do klienta towarów własnym transportem.

Solex WMS:

  • Tworzenie załadunków (w tym dla całych palet)
  • Przygotowanie dokumentacji transportowej
  • Analiza trasy kierowcy w oparciu o Google Maps
  • Zwroty załadunków
  • Dla klientów Platformy Solex B2B bieżący podgląd statusu
  • Przeładunki
 Przykładowe realizacje

Kurier WMS (aplikacja mobilna dla kierowców)

 • Przygotowanie załadunków
 • Bieżący podgląd listy klientów z pozostałymi paczkami do doręczenia
 • Wydawanie paczek wraz z odręcznym podpisem osoby odbierającej
 • Awizacja przesyłki wraz z możliwością określenia przyczyny


Przykładowe realizacje

Przyjęcie towarów

Jeden z kluczowych procesów magazynowych, polegający na poprawnym zweryfikowaniu i przyjęciu towarów od dostawców.
 

Solex WMS:


 • Możliwość weryfikacji przyjęcia na podstawie dokumentów, np:
  • Faktura zakupu (FZ)
  • Zamówienie do dostawców (ZD)
  • Przyjęcie zewnętrzne (PZ)
 • Możliwość weryfikacji przyjętego towaru bez dokumentu
  • Tzw "przyjęcie z natury",  z określeniem dostawcy (generowany dokument Przyjęcie Zewnętrzne PZ)
 • Wysyłanie wiadomości email z potwierdzeniem zakończenia dostawy i ewentualnymi rozbieżnościami
 • Tworzenie powiązanych dokumentów magazynowych - na nadwyżki i brakujące towary
 • Rozlokowanie towarów - aby mieć pewność, że wszystko jest na swoim miejscu


Produkcja


Dla firm wykorzystujących program Subiekt GT.

Solex WMS:

 • Produkcja podstawowa, którą można by nazwać akordem - polegająca na zliczaniu ilości produktów, wyprodukowanych przez danego pracownika
 • Produkcja zaawansowana - polegająca na produkcji kompletów w rozumieniu Subiekta
  • Generowanie RW na składniki
  • Generowanie PW na produkty docelowe
  • Drukowanie etykiet dla wyprodukowanych towarów
  • Zapisywanie numerów seryjnych i dat ważności
 • Wykorzystanie Solex WMS do procesu produkcji ma wiele korzyści, niektóre z nich to:
  • Pełna i bieżąca kontrola nad stanami towarów, które wykorzystywane są w procesie produkcji
  • Łatwa i intuicyjna obsługa
  • Wszystkie procesy w jednym miejscu

Informator
Solex WMS:


 • Zawiera dużą ilość przydatnych informacji na temat towarów, dokumentów i pudełek wykorzystanych w Solex WMS
  Więcej informacji i przykłady

Kilka z pozostałych funkcji Solex WMS


 • Paletowanie (zintegrowane z załadunkami)
 • Statystyki pracowników
 • Generatory kodów z lokalizacjami magazynowymi - zobacz
 • Inwentaryzacja
 • Kontrola nad lokalizacjami towarów
 • Modyfikowanie kartoteki towarowej - zobacz
 • Dla bardziej złożonych systemów także wirtualny model magazynu - zobacz
 • Priorytetyzowanie zamówień w zależności od ustalonych współczynników - zobacz
 • I inne
 


Przekonaj się sam jak dużo korzyści może wprowadzić system SolEx WMS dla Twojej firmy

Skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną prezentację systemu