Załadunki i Solex Kurier WMSPrzykładowa lista załadunkowa

Koszt personalizacji to 150 zł netto
+ rozliczenie godzinowe w wypadku skomplikowanych projektów

Instrukcja zawiera:

  • sposób pobrania aplikacji Solex WMS Kurier
  • sposób konfiguracji kolektorów
  • sposób konfiguracji WMS
  • sposób konfiguracji kierowców