ZaładunekJeśli w firmie wykorzystywany jest w celach dostarczenia do klienta transport własny, moduł Załadunek SolEx WMS jest idealnym wyjściem.
Pozwala na:
  • Przygotowanie załadunku każdemu z kierowców, bądź magazynierom
  • Spersonalizowanie etykiet paczek oraz listy załadunkowej pod wymogi klienta
  • Lepszą organizację załadunku - łatwo dostępne informacje dotyczące aktualnego położenia określonych paczek
  • Powiadamianie klientów Platformy SolExB2B o aktualnym statusie zamówienia
  • Sprawdzenie trasy kierowcy przy wykorzystaniu Google Maps
    • Aby było to możliwe kierowca musi korzystać z aplikacji SolEx Kurier WMS
  • Przeładunek i zwrot niedostarczonych paczek